İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü (Arşiv)

Undergraduate course, İstanbul Technical University, Department of Geomatics Engineering, 2014

İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü’nde araştırma görevliliği döneminde yardımcı olunan dersler.

  • 2009-2010 Bahar Yarıyılı Görev Alınan Dersler; Analitik Geometri, Sayısal Yöntemler
  • 2010 Yaz Öğretimi Görev Alınan Dersler; BİL104E (C), Analitik Geometri
  • 2010-2011 Güz Yarıyılı Görev Alınan Dersler; Mühendislikte Veri Tabanları, BİL104E (C)
  • 2010-2011 Bahar Yarıyılı Görev Alınan Dersler; Analitik Geometri, Digital Image Processing, Uzaktan Algılamada Özel Konular
  • 2011-2012 Bahar Yarıyılı Görev Alınan Dersler; Analitik Geometri, Uzaktan Algılamada Özel Konular
  • 2011-2012 Güz Yarıyılı Görev Alınan Dersler; Mühendislikte Veri Tabanları, Remote Sensing 1
  • 2012-2013 Güz Yarıyılı Görev Alınan Dersler; Mühendislikte Veri Tabanları, Remote Sensing 1
  • 2012-2013 Bahar Yarıyılı Görev Alınan Dersler; Analitik Geometri, Uzaktan Algılamada Özel Konular
  • 2013-2014 Güz Yarıyılı Görev Alınan Dersler; Davranış Bilimlerine Giriş, Coordinate Systems in Geodesy, Remote Sensing 1, Sayısal Arazi Modeli