Publications

Hafizi, H., & Kalkan, K. (2020). Evaluation of Object-Based Water Body Extraction Approaches Using Landsat-8 Imagery. Journal of Aeronautics and Space Technologies, 13(1), 81–89. http://jast.hho.edu.tr/index.php/JAST/article/view/396

Atun, R., Kalkan, K., & Gürsoy, Ö. (2020). Determining The Forest Fire Risk with Sentinel 2 Images. Turkish Journal of Geosciences, 1(1), 22–26. https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkgeo/issue/54166/733152

Nasery, S., & Kalkan, K. (2020). Burn area detection and burn severity assessment using Sentinel 2 MSI data: The case of Karabağlar district, İzmir/Turkey. Turkish Journal of Geosciences, 1(2), 72–77. https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkgeo/issue/56822/770803

Karslıoğlu, A., Alyakış, M. H., Kalkan, K., & Onur, M. İ. (2020). Sentinel-1 Uydusu ile Konya Karapınar İlçesi Bölgesel Çökme Analizi. Disaster Science and Engineering, 6(2), 8–15. http://www.disasterengineering.com/tr/pub/issue/58167/749723

Pekkan, Ö. I., Kalkan, K., & Çabuk, A. (2020). Arazi Örtüsü Değişiminin Modellenmesi: Karaburun Yarımadası Örneği. GSI Journals Serie C: Advancements in Information Sciences and Technologies, 3(2), 21–38. https://dergipark.org.tr/tr/pub/aist/issue/52831/677073

Aghlmand, M., Kalkan, K., & Onur, M. İ. (2019). Sentinel 2 Uydusunun Orman Sınıflandırma Kabiliyetinin İncelenmesi. International Science and Engineering Applications Symposium on Hazards 2019.

Kalkan, K., Maktav, M. D., & Bayram, B. (2019). Shoreline Extraction from Cloud Removed Landsat 8 Image: Case Study Lake Erçek, Turkey. In Mathematical Modeling of Real World Problems: Interdisciplinary Studies in Applied Mathematics (pp. 37–55). Nova Science Publishers. https://novapublishers.com/shop/mathematical-modeling-of-real-world-problems-interdisciplinary-studies-in-applied-mathematics/

Kalkan, K. (2019, December). Uzaktan Algılama. Bilim ve Teknik Dergisi, 72–81. https://bilimteknik.tubitak.gov.tr/system/files/makale/72_81_uzaktan_algilama.pdf Teke, M., Efendioğlu, M., Demirpolat, C., Berktaş, O., & Kalkan, K. (2019). Uydu Görüntü Kıymetlendirme ve Uzaktan Algılama İçin Milli Veri Kıymetlendirme Yazılımı (VKY) Geliştirilmesi. X. Türkiye Ulusal Fotogrametrive Uzakatan Algılama Birliği (TUFUAB) Teknik Sempozyumu. http://tufuab2019.aksaray.edu.tr/wp-content/uploads/2019/12/tam_metin_kitap.pdf

Kalkan, K. (2018). Landsat 8 ve Sentinel-2 Uydu Görüntüleri ile Bölgesel Ortalama Bulutluluk Tespiti. VII. Uzaktan Algılama ve CBS Sempozyumu UZAL-CBS2018. https://doi.org/10.15659/uzalcbs2018.7040

Kalkan, K., & Maktav, M. D. (2018). A Cloud Removal Algorithm to Generate Cloud and Cloud Shadow Free Images Using Information Cloning. Journal of the Indian Society of Remote Sensing, 46(8), 1255–1264. https://doi.org/10.1007/s12524-018-0806-y

Efendioglu, M., Ozkan, S., Demirpolat, C., Teke, M., & Kalkan, K. (2018). Classification-based and rule-based methods for cloud detection in high resolution satellite imagery. 2018 26th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 1–4. https://doi.org/10.1109/SIU.2018.8404651

Esetlili, M. T., Bektas Balcik, F., Balik Sanli, F., Ustuner, M., Kalkan, K., Goksel, C., Gazioğlu, C., & Kurucu, Y. (2018). Comparison of Object and Pixel-Based Classifications For Mapping Crops Using Rapideye Imagery: A Case Study Of Menemen Plain, Turkey. International Journal of Environment and Geoinformatics, 5(2), 231–243. https://doi.org/10.30897/ijegeo.442002

Kalkan, K., & Maktav, D. (2017). Segmentation Based Cloud and Cloud Shadow Detection in Satellite Imagery. Journal of Aeronautics and Space Technologies, 10(1), 45–54. http://www.rast.org.tr/JAST/index.php/JAST/article/view/26

Kalkan, K., & Maktav, D. (2016). Landsat-8 Görüntülerinden Gölge ve Bulut Belirleme. VI. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu. http://uzalcbs.org/wp-content/uploads/2016/11/2016_993.pdf

Teke, M., Deveci, S., Öztoprak, F., Efendioğlu, M., Küpçü, R., Demirkesen, C., Şimşek, F., Bağcı, B., Uysal, E., Türker, U., Yıldırım, E., Bayramin, İ., Kalkan, K., & Demirpolat, C. (2016). Akıllı Tarım Fizibilite Projesi: Hassas Tarım Uygulamaları için Havadan ve Yerden Veri Toplanması, İşlenmesi ve Analizi. VI. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu. http://uzalcbs.org/wp-content/uploads/2016/11/2016_1217.pdf

Kalkan, K., & Maktav, D. (2016). Çok Zamanlı Uydu Görüntülerinde Bulut-Gölge Alanlarının Klonlanması. VI. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu. http://uzalcbs.org/wp-content/uploads/2016/11/2016_992.pdf

Aydin, O., Kalkan, K., & Ozparlak, L. (2016). Yer Kontrol Noktalarının Otomatik Tespiti ile Görüntülerde Yersel Doğruluk Üretimi. 2016 24th Signal Processing and Communication Application Conference (SIU), 705–708. https://doi.org/10.1109/SIU.2016.7495837

Kalkan, B., & Kalkan, K. (2016). Lojistik Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları. VI. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu. http://uzalcbs.org/wp-content/uploads/2016/11/2016_994.pdf

Öztaner, Y. B., Güney, B., Özçomak, D., Kahya, C., Balçık, F. B., Çakır, S., & Kalkan, K. (2015). An Investigation of the Relationship Between Modis AOD And PM2.5 Over Marmara Region. VII. Atmospheric Science Symposium. https://www.researchgate.net/publication/277007777_An_Investigation_of_the_Relationship_between_Modis_AOD_and_PM25_over_Marmara_Region_Turkey

Kalkan, K., Filiz, B. G., Ozer, O., & Teke, M. (2015). Vegetation discrimination analysis from Göktürk-2 imagery. 2015 7th International Conference on Recent Advances in Space Technologies (RAST), 329–332. https://doi.org/10.1109/RAST.2015.7208364

Karaman, H., Rezaei, S., Kalkan, K., Konukçu, B., & Erden, T. (2014). Afet Sonrası En Uygun Geçici Barınma Alanlarının CBS ile Tespiti. V. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu. http://uzalcbs.org/wp-content/uploads/2016/11/2014_041.pdf

Öztaner, Y. B., Güney, B., Kalkan, K., Kahya, C., Balçık, F. B., & Çakır, S. (2014). PM2.5 Dağılımının Belirlenmesi için Enterpolasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması : Marmara Bölgesi Örneği. V. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu. http://uzalcbs.org/wp-content/uploads/2016/11/2014_080.pdf

Kalkan, K. (2014). Konum ve Pazarlamanın Birleştiği Yer: Geo-Marketing. Satın Alma Dergisi, Sayı 15. http://www.buyernetwork.net/mart2014/

Kalkan, K., Bayram, B., Maktav, D., & Sunar, F. (2013). Comparison of support vector machine and object based classification methods for coastline detection. ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XL-7/W2, 125–127. https://doi.org/10.5194/isprsarchives-XL-7-W2-125-2013

Arslan, A. E., & Kalkan, K. (2013). Comparison of working efficiency of terrestrial laser scanner in day and night conditions. ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XL-7/W2, 19–21. https://doi.org/10.5194/isprsarchives-XL-7-W2-19-2013

Filiz, G., Maktav, D., Kalkan, K., & Özer, O. (2013). Mobi̇l Platformlar Üzeri̇nden Gerçek Zamanli Eki̇p Taki̇p Si̇stemi̇. TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2013. https://www.researchgate.net/publication/258836385_Mobil_Platformlar_Uzerinden_Gercek_Zamanli_Ekip_Takip_Sistemi

Çelik, B., & Kalkan, K. (2012). Isıl Uzaktan Algılama Verileri Yardımıyla Yeryüzü Sıcaklıklarının Tespitinde Farklı Tek-Kanal Algoritmalarının Meteorolojik İstasyon Verileri Kullanılarak Karşılaştırılması: İstanbul Örneği. IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu. http://uzalcbs.org/wp-content/uploads/2016/11/2012_088.pdf

Özkan, C., Osmanoğlu, B., Sunar, F., Staples, G., Kalkan, K., & Balık Sanlı, F. (2012). Testing the Generalization Efficiency of Oil Slick Classification Algorithm using Multiple SAR Data for Deepwater Horizon Oil Spill. ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XXXIX-B7, 67–72. https://doi.org/10.5194/isprsarchives-XXXIX-B7-67-2012

Kalkan, K., Maktav, D., Özer, O., & Ceylan, S. (2012). Açık Kaynak Kodlu Veri Tabanı ve Harita Görselleştirme Arayüzleri Kullanarak Farklı Mekansal Verilerin Web Ortamında Görselleştirilmesi. IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu. http://uzalcbs.org/wp-content/uploads/2016/11/2012_099.pdf

Maktav, D., Jurgens, C., Siegmund, A., Sunar, F., Esbah, H., Kalkan, K., Uysal, C., Mercan, O. Y., Akar, I., Thunig, H., & Wolf, N. (2011). Multi-criteria spatial decision support system for valuation of open spaces for urban planning. Proceedings of 5th International Conference on Recent Advances in Space Technologies - RAST2011, 160–163. https://doi.org/10.1109/RAST.2011.5966812

Thunig, H., Carsten, J., Siegmund, A., Maktav, D., Sunar, F., Eşbah, H., Levent, T. B., Uysal, C., Kalkan, K., Mercan, O. Y., Akar, İ., & Wolf, N. (2011). Potential Open Space Detection and Decision Support for Urban Planning by Means of Optical VHR Satellite Imagery. 31st EARSeL Symposium. https://www.researchgate.net/publication/258836469_Potential_Open_Space_Detection_and_Decision_Support_for_Urban_Planning_by_Means_of_Optical_VHR_Satellite_Imagery

Carsten, J., Wolf, N., Thunig, H., Siegmund, A., Maktav, D., Sunar, F., Eşbah, H., Levent, T. B., Uysal, C., Kalkan, K., Mercan, O. Y., & Akar, İ. (2011). Extraction and Multi-criteria Evaluation of Potential Space for Inner-Urban Development by Means of Optical VHR Satellite Imagery. Proceedings of GTC 2011, Geomatics Technologies in the City. https://www.researchgate.net/publication/258836383_Extraction_and_Multi-criteria_Evaluation_of_Potential_Space_for_Inner-Urban_Development_by_Means_of_Optical_VHR_Satellite_Imagery

Kalkan, K., & Akar, İ. (2010). Effects of Human Activities on Flood Risk and Recommendations for Prevention by Help of GIS and Remote Sensing. TIEMS 7th Workshop. https://www.researchgate.net/publication/258836203_Effects_of_Human_Activities_on_Flood_Risk_and_Recommendations_for_Prevention_by_Help_of_GIS_and_Remote_Sensing

Kalkan, K., & Maktav, D. (2010). Nesne Tabanlı ve Piksel Tabanlı Sınıflandırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması (IKONOS Örneği). III. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu. http://uzalcbs.org/wp-content/uploads/2016/11/2010_19.pdf

Kalkan, K., Mercan, O. Y., & Maktav, D. (2010). Kıyı Çizgisinin Otomatik Olarak Belirlenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Entegrasyonu (Matlab Uygulaması). III. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu. http://uzalcbs.org/wp-content/uploads/2016/11/2010_89.pdf

Maktav, D., Siegmund, A., Carsten, J., Naumann, S., Sunar, F., Eşbah, H., Levent, T. B., Akar, İ., Uysal, C., Kalkan, K., Mercan, O. Y., Wolf, N., & Thunig, H. (2010). Kentsel Gelişim için Potansiyel Alanların Uzaktan Algılama ve CBS ile Belirlenmesi ve Değerlemesi. III. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu. http://uzalcbs.org/wp-content/uploads/2016/11/2010_94.pdf

Akar, I., Kalkan, K., Maktav, D., & Ozdemir, Y. (2009). Determination of land use effects on flood risk by using integration of GIS and remote sensing. 2009 4th International Conference on Recent Advances in Space Technologies, 23–26. https://doi.org/10.1109/RAST.2009.5158202